Sporene omkring Lisenbro

Lisenbro station bliver anlagt med dobbelt spor, så der bliver mulighed for tog krydsning.
Stationsbygningen, består af to Märklin stationer, der er modificeret og sammenbygget, er beliggende på den indvendige side af sporene. På ydersiden skal opbygges en perron, der forbindes med selve stationen via en gangtunnel under sporene.

Skinnemateriellet der ligger ved Lisenbro station er udelukkende Hübner.
Sporskifterne er med radius 2321 mm. og sporenes krumning forbi stationen er stort set den samme.
Sporskiftedrev, -lanterner samt -dekoder stammer også fra Hübner’s program.

Inden skinnerne og sporskifterne blev lagt, blev de malet.
Skinnestrengene og alle beslag med Humbrol nummer 70 (rustrød), mens svellerne fik en omgang med nummer 98 (mørkebrun).

Under skinnerne er der lagt 5 mm kapafix, dels for at støjdæmpe, og dels for at få lidt højde på selve traceen.

Første sporskifte er på plads.
Første sporskifte er på plads. Den lille sorte tråd der stikker op midt mellem skinnerne ud for sporskiftelanternen, er forbindelsen ned til sporskiftedrevet der er monteret under pladen.


Skinnerne blev først prøvelagt oven på Kapafix pladerne, så der kunne mærkes op til den endelige placering.


Herefter blev Kapafix pladerne udskåret og malet, så der er klar til den endelige montering af skinnerne.


Første prøvekørsel foregik med små maskiner!

Lisenbro station
Med den delvis færdige station på plads, kan man nu danne sig et indtryk af, hvordan det hele skal ende med at se ud.

Næste punkt på programmet var opmåling og opbygning af en perron på stationssiden. Der blev foretaget mange prøvekørsler med forskellige lokomotiver og vogne for at sikre den rette frigang mellem det rullende materiel og perronkanten, ligesom flere højder blev prøvet af.

Lisenbro station

Lisenbro station

Lisenbro station

Efter at perronpladen var skåret i facon og placeret på rette sted, kunne der foretages den første prøveopstilling at stationen.

Efter at prøveopstillingen af perronen var blevet endeligt godkendt, blev det tid til at gå lidt videre med sporene, de så jo stadig noget “nøgne” ud.

Lisenbro station
Stadsarkitekten på sporarbejde, det er et pillearbejde at få skærverne til at ligge pænt, men tålmodigheden lønner sig i det færdige arbejde.

Lisenbro station
Som det kan ses, er der endnu et par bare pletter der skal dækkes, men virkningen er da til at få øje på!

Lisenbro station
Efter at alle skærverne var på plads, blev der gruset mellem sporene. Herefter blev det hele sprayet med sulfovand fra en blomsterforstøver, og mættet med en tynd limblanding (hvid snedkerlim) der også var tilsat et par dråber sulfo til at tage overfladespændingen.

Følg arbejde med:
Perronerne

Januar 2016:
Så kom der endelig nye billeder af Lisenbro station, hvor der jo er sket store tiltag siden sidste opdatering.

Lisenbro_2016-01_01Her et kig ud over stationen, hvor man blandt andet kan se tapperne til gangtunnelerne.

Lisenbro_2016-01_04Nedgangen til gangtunnelen på stationssiden.

Lisenbro_2016-01_05Nedgangen til gangtunnelen på perronsiden.

Lisenbro_2016-01_02Den nordlige indkørsel til stationen.

Lisenbro_2016-01_03Den østlige indkørsel til stationen.

 

Skriv en kommentar

Annonce