Skrøbelev station

Skrøbelev station

Modulerne til afsnittet af ‘Langelandsbanens Venner’ der omhandler Skrøbelev station, er planlagt til at skulle strække sig over seks lige moduler (120 X 75 centimeter) samt to kurvemoduler (radius 300 centimeter), er under fuld konstruktion i øjeblikket (sommer 2016).

Skrøbelev station
Modul et til tre ud af Skrøbelev station projektet.
August 2016

Skroebelev PakhusJuli 2017: Første permanente bygning på Skrøbelev modulerne blev pakhuset.

Moduloversigt:
Modul 1 – lige modul med tilslutning til Rudkøbing havn.
Modul 2 – lige modul
Modul 3 – lige modul
Modul 4 – lige modul
Modul 5 – lige modul
Modul 6 – lige modul
Modul 7 – kurve modul
Modul 8 – kurve modul med tilslutning ‘østkurven

Læs også:
2017-09-02 Radio tårnet i Skrøbelev
2017-09-01 Det går fremad for landbruget
2017-07-31 Pakhuset i Skrøbelev
2016-09-03 Byggedag, hjemmearbejde samt hygge på Skrøbelev modulerne
2016-08-27 Landskabsarbejdet forsættes, og strækker sig nu også ind på modul 4 og 5
2016-08-20 Landskabet begynder at tage form på de tre første moduler
2016-06-26 De første skinner lægges på modulerne
2016-03-15 Planlægning af sporforløb

Skriv en kommentar

Annonce