Lille revision af ARDELT traktor serie II, nr. 110

Ardelt Foto: Steffen Dresler

Denne lille artikel er IKKE for primært at ændre/forbedre Ardelt traktortyperne.  Men for at give lidt inspiration til ændringer på det materiel, man allerede har og har en ide om, at ville ønske forbedret/ændret på en eller anden måde. Det behøver jo nemlig ikke at være svært (når jeg kan gøre det).

Ardelt Foto: Steffen Dresler
Sidebillede af oprindelig traktor med gule advarselsmarkeringer og litreringer i Helvetica skriftype.

Sådan et aldeles lille overkommeligt projekt at hygge sig med, at tilbageføre traktoren til sin – håber jeg – oprindelige stand ved indsættelsen i drift ved DSB i 1954 (DSB rangertraktorer 101 – 116 med tekniske oplysninger, tegninger, billeder m.v. (jernbanen.dk) ).

Om ARDELT traktorernes historie se denne før udgivne artikel:
Efterkrigstidens rangertraktorer ved DSB 1945 – 1969 – Spor 1 NYT

Min traktor er oprindelig en 1:32 ”Verner Olsen” fremstillet (let) messing traktor og erhvervet af Tikøb Støberi. Traktoren blev af Tikøb Støberi udstyret med en kørende Märklin underdel. Modellen var i udgaven med det gule roterende advarselslys på taget og gulstribede advarsels markeringer på fronten og Helvetica skrifttype litrering og nummer, altså ca. midt i 1960’er og frem til traktorernes udrangering.  

Via en tur til den Translangelandske jernbane kom den tilbage til Tikøb Støberi og herfra så igen videre til undertegnede. Men, mit ”modulanlæg” med ”Nordbanegårdens Maskindepot” er materielmæssigt en tidlig epoke III (ca. 1945 til ca. 1955), hvorfor bemaling og gult roterende advarselsblink er alt for sent tidsmæssigt. Derfor måtte traktoren have en ”Lille Revision” (L-Rev).

Ardelt Foto: Steffen Dresler
Bagende af førerhus i oprindelig udførelse uden ventilations kasser og med gult roterblink på taget.

Overdelen skrues af (typisk Verner Olsen, alt skruet sammen), vinduer trykket ud og hele overdelen slebet ned, så de gule advarselsmarkeringer på køleren og den påmalede litrering er fjernet. Det gule roterende blink på taget er boret ud og under taget i det fremkommende hul, er der pålimet en lille plade. Hullet er fyldt med plastic-filler og efter tørring slebet plant med overdelen af taget. Førerhuset er udført som en serie I traktor (nr. 101 – 106) med plane ende flader, men da fabrikspladen og placering indikere en Serie II udgave (nr. 107 – 116) med længere førerhus og højere tag, er der i venstre side på førerhusets bagvæg i kørselsretningen, monteret en lodret og to vandrette lange smalle udluftningskasser for batterierne, der i serie II traktorerne er placeret inde i førerhuset op mod bagvæggen. I serie I traktorerne er batteriet placeret inde i motorafdækningen. Fra Tikøb Støberi er der erhvervet en rangerklokke med udvendig hammer, boret/limet fast i taget som på forbilledet.

Ardelt Foto: Steffen Dresler
Sidebillede af revideret Ardelt traktor. Ny litrering fra KM-text og rangerklokke på taget.

Den nok største kraftanstrengelse er fjernelse af de – efter min mening – store og klodsede legetøjs Märklin Spor1 koblinger. Sidder/sad godt fast og jeg måtte både bore, save, klippe og vride ”skidtet ud” i begge ender. Hullet lukket med plade. I bufferplanken er der så boret ud – tålmodighed og besværligt – hul for en ”rigtig” model skruekobling (Märklin Spor1 skruekobling). Fra Tikøb Støberi er også indkøbt den ovale bufferplanke koblingsforstærknig med firkantet hul til koblingsstangen. Desværre kan man IKKE komme helt ind med koblingsstangen og montere fjeder og holder på bagsiden. Afkortet og det hele ”Aralditeret” fast (2-komponentlim), håber det holder!!

Ardelt Foto: Steffen Dresler
Revideret Ardelt traktor II serie med modelskruekobling og rangerklokke på taget.

Overdelen afrenset og sprayet med ”DSB nr. 2 Grøn 1951” der er en RAL 6005 farve. Når tør og kontrolleret, er taget malet mat sort og udluftning, fløjte og rangerklokke ”metal”. Herefter er traktoren litreret med KM-text’s litreringer (bestilt direkte til Spor1, flotte med røde skygger som i virkeligheden). Der medfølger også bremsepåskrifter, men disse skal ikke anvendes i mit tilfælde, blev først monteret/malet på efter 1961, da lokomotivvægten blev en del af togvægten. Herefter er hele overdelen sprayet med en MAT lak, for dels at ”matte” traktoren samt ikke mindst, holde litreringerne fast. Undervognen er mat/silkemat sort og traktorens nr. (her nr. 110) er placeret til højre for skruekoblingen på hver bufferplanke. Også fastholdt med mat lak.

Ardelt Foto: Steffen Dresler
Førerhusets bagside med kølekasser, sort tag, rangerklokke og nr. på bufferplanken.

På overdelen er de indvendige sider af førerhuset over vinduernes underkant malet gule og nedenfor grå. Vinduer udklippede og påsat med 2-komponemt lim.

Ardelt Foto: Steffen Dresler
Revideret traktor skråt bagfra i øjenhøjde.

Traktoren samlet, kontrolleret for pletrester mv., prøvekørt, beundret!

God fornøjelse
Steff

Skriv en kommentar

Annonce