Historien om DSB Traktor 1

DSB Traktor 1

DSB Traktor nr. 1, Berliner Machhinenbau Actien Gesellschaft (BMAG) vormals L.
Schwartzkopff
Af Steffen Dresler

Type WR 360 C 14 var den første af de valgte normaltyper ”Kriegs Motor Lokomotiven” (KML 1) og typen byggedes fra 1938 (prøvelokomotiverne 1937) og frem til 1944 af O & K, BEMAG, Schwartzkopff, Deutz, Gminder, DWK, KHD og Krupp i et ca. antal på ca. 245 stk. Fordelingen var 136 stk. til hæren, 53 stk. til flyvevåbnet, 69 stk. til industrien og endelig 3. stk. for eksport.
Selvom fremstillet for værnemagten, blev to traktorer tilsyneladende anvendt af Rigsbanerne i 1940, for bl.a. rangering i Hamburgs oliehavn.

Den kommende DSB traktor med driftsnummer 10058/3 (10058/3 er Luftwaffe’s identifikationsnummer, der også anvendtes som individnummer) blev bestilt af ”Reichsluftfahrt Ministerium” (RLM) og bygget hos Schwartzkopff i 1940. Den var en ud af 9 traktorer i 4. byggeserie ud af i alt 5 byggeserier til RLM fra denne fabrik. Den blev tildelt ”LuftwaffeGauKommando II Hamburg-Blankensee” for at gøre tjeneste ved ”LuftGauAmt Travemünde-Pötenitz”, sandsynligt ved en af dette områdes flyvepladser eller anden Luftwaffeinstallation.

I midten af september 1942 ankom traktoren til den af Luftwaffe drevne militærbane ved Nørre-Nebel – Nymindegab. Senere gjorde den tjeneste ved Fliegerhorst Grove (Flyvestation Karup) og i Blåvand i forbindelse med bygningen af bl.a. ”Tirpitz” og ”Büffelkoppel” stillingerne.
Da krigen sluttede den 5. maj 1945, stod det, jf. en samtidig politirapport, i Nymindegab, beskrevet som et "38 tons tungt diesellokomotiv". Traktoren er herefter blevet konfiskeret og senere flyttet til Fredericia gamle banegård, da den ifølge en opgørelse fra politiet dateret 10. maj 1946 henstår her.
Fredericia politi forespurgte DSB (2. Distrikt) om de skulle overtage traktoren, da man i så fald ønskede en kvittering.

I et brev til Udenrigsministeriet skrev Departementet (DSB Generaldirektoratet), at man ønskede at overtage traktoren efter en undersøgelse, og ville selvfølgelig helst have traktoren uden beregning. Men man var dog villig til at betale et beløb, der svarede til traktorens ophugningsværdi på mellem 3000,- til 4000,- kr. og bad samtidig om de stillede vilkår kunne accepteres . Pr. 29. august 1946 blev traktoren overdraget DSB efter indbetaling af 4000,- kr. Traktoren indgik herefter på Centralværkstedet i København den 31. oktober 1946 til fordanskning.

Efter en revision på Centralværkstedet i København, blev den sat i drift i 1947 som “Rangertraktor nr. 1” på Københavns Godsbanegård, hvor den gjorde tjeneste i 9. tur på rangerryggen. Det var traktoren særdeles velegnet til, da det med sin store adhæsionsvægt, kunne trække/trykke ret store stammer.
Højst sandsynligt er traktoren bare blevet renset af, fået DSB påskrifter og har bibeholdt sin oprindelige farve, populært kaldet ”Wehrmacht Grau". Denne farve (RAL 7021) synes nemlig på billeder næsten sort. Ved leveringen skulle alle WR traktorerne (fra 1938) være bemalet således, at rammer, barriereplade, motoropbygning og førerhus var malet i RAL 28 (senere benævnt RAL 6007), der er en mørk ”flaskegrøn” farve, mens hjul og kobbelstænger skulle være røde. Fra juni 1942 blev alle WR traktorer ommalet i RAL 7021 ”Wehrmacht Grau", der er en sort grå farve. Endelig skulle WR traktorerne fra og med 18. februar 1943 have været ommalet i RAL 7028, der er en mørkegul farve. Denne sidste farveangivelse blev dog kun gennemført med et meget lille antal traktorer. Da der efter krigen herskede stor mangel på farver og lakker, er det derfor sandsynligt, at Traktor nr. 1 blev sat i drift i RAL 7021 ”Wehrmacht Grau", den farve den var blevet ommalet i, i 1942.

Hele traktorens tjenestetid har den været hjemmehørende på Godsbanegårdens station, men har dog også været udlånt til bl.a. Sydhavnen og Vigerslev.
Godt nok var der ved DSB ikke udfærdiget trækketabeller for traktor nr. 1., men der eksisterede dog et par tabeller, som DSB havde fået tilsendt fra Schwartzkopff i 1939, da fabrikken gav tilbud på bl.a. denne type traktor. De så således ud:

DSB Traktor 1 tabel

Ved en S-reparation i 1957 blev traktoren ommalet i den ny standardfarve for DSB rangertraktorer, nemlig ”DSB nr. 2 grøn” på undervogn og overdel, mens tagfarven er ”DSB Aluminium” (uden nr.). Beskriftningen bliver samtidig ændret til kun at være "Krone DSB 1". Nogle kilder nævner dog, at traktoren havde røde hjul ved sin indsættelse i driften ved DSB. Dette kan hverken be- eller afkræftes, men er en mulighed, da ikke alle bemalingsforskrifter blev fulgt.
Tjenestetiden ved DSB varede dog ikke længe, selvom traktoren absolut var robust og godt bygget.
Da den jo var den eneste af den type ved DSB, havde man ikke et reservedelslager, men måtte fremstille de smådele selv, det af og til blev nødvendige at udskifte. Så da motoren led et krumtaphaveri i 1959, blev det besluttet at udrangere traktoren på stedet. Andre kilder nævner dog, at traktoren selv kørte til ophuggeren!

Traktorens teknik
Traktorens undervogn var opbygget med indvendige pladerammer fastholdt til hinanden af forreste og bageste pufferplanker. Derimellem var anbragt et antal traverser, hvorpå motor og transmission hvilede. Det hydrauliske transmission trak, via en blindaksel anbragt mellem 2. og 3. kobbelaksel ved hjælp af kobbelstænger, de tre drivaksler. Transmissionen var placeret lige over bageste kobbelaksel, hvilket gav en god balance. Motoropbygningen lå under en lang motorhjelm med aftagelige lemme ind til motor og gear. Køleren var anbragt forrest og blev trukket direkte af et udtag på motoren. Umiddelbart foran førerhuset i motoropbygningen var der anbragt to starttrykluftflasker med en kapacitet på 250 liter. Mellem starttrykluftflaskerne var brændoliebeholderen anbragt, der indeholdt 400 liter. Dette betød at man kunne rangere i 8 timer uafbrudt. Ovenpå rammen rundt om motorhjelmen, løb en barriereplade. Førerhuset, der var anbragt bagest, var udført i stålplade og med tag i samme materiale. Førerhuset havde en dør i bagvæggen med overgangsplade og gelænder. I venstre side i kørselsretningen var der monteret en dør, således at man kunne ændre barrierepladen herfra. Traktoren var udstyret med trykluftbremser med klodsbremse på alle hjul. Der var bremseledning ført frem og tilbage, således at også vognstammen kunne afbremses v.h.a. trykluft.
Traktoren blev ikke ændret ved indsættelsen hos DSB, udover der monteredes “nedløbsrør” bagest på førerrummet – der ligeledes fik en udluftning monteret bagest på taget – og at forskrifter med videre blev ændret fra tyske til danske.

Steffen Dresler


Læs også:
12. juni 2017: DSB Traktor 1 – ny dansk model fra Dingler

Skriv en kommentar

Annonce