Det ligger i detaljen, varme koblinger!

Varme koblinger - Foto Märklin

Fik et link til Märklins efterårsnyheder 2020 og under ”tilbehør” fandt jeg en ting jeg ikke har set før i spor 1, nemlig varmekoblinger.

Vi kender alle til de ”sædvanlige dingenoter” på pufferplankerne med trykluftslanger og skruekoblinger. Men varmekoblingerne til at kunne levere dampvarme til passager-, pak- og postvognenes varmeapparater
har manglet.

Disse kan nu fås – fra omkring november måned – i handlen, ligesom de nye skruekoblinger (monteringsmæssigt) og trykluftbremseslanger. Se varmekoblingerne herunder, og klik på dette link for mere information.

Varme koblinger - Foto Märklin
Foto: Märklin

Kører man i epoke III og begyndelsen af epoke IV (ved DSB og DB) skal personvognsmateriellet have varmeslangekoblinger monteret i begge ender, se billeder i dette link.

Nu var det faktisk ikke alene personvogns materiellet der havde varmekoblinger, men faktisk også en del godsvogne. Ikke fordi godset skulle opvarmes under kørslen, men mest fordi vognene indgik i bl.a. posttog eller som haster- eller ilgodsvogne i en del personførende tog. Og så skulle der jo kunne komme damp fra lokomotivet og til passagervognene via varmeledninger i godsvognene, selvom passagervognene var placeret bag godsvognene. Det var bl.a. flere vogne af litra Gc, IR, IKB, IKC, IKA, IK, IVK og QEB.

Også en del tankvogne havde ikke alene varmeledninger, men anvendte også dampen til at holde indholdet af svære olier eller asfalt flydende under transport. Der var dampspiraler indbygget i tankene.

Damplokomotivmateriellet – minus rangerlokomotiverne – havde varmekoblinger på tenderen, således at de kunne levere dampvarme til vognstammen. Nogle lokomotiver havde også ført dampledningerne frem, således at lokomotiverne ved kørsel med tenderen forrest kunne levere dampvarme. Og selvfølgelig havde tanklokomotiverne litra S og O varmekoblinger både foran som bagest.

Næsten alt motormateriel havde det også, bl.a. litra MY, MX, MO, MK/FK, MZ I, MZII og MZ III var udstyrede med dampkedler for togopvarmningen. Senere fik bl.a. MZ´erne suspenderet varmekedlerne. Og for at kunne viderelevere damp i dobbelttraktion eller forspand da passagervognene var dampopvarmede, havde bl.a. også litra MZ IV og litra ME varmekoblinger, selvom disse lokomotiver var udstyrede med el- generatorer for elektrisk opvarmning.

Så hvis man er til detaljen, se billeder og monter disse varmekoblinger for levering af damp til togopvarmningen. God fornøjelse

Med venlig hilsen
Steffen Dresler

One thought on “Det ligger i detaljen, varme koblinger!

Skriv en kommentar

Annonce