DSB-standard kulgårdskran for større depoter/stationer

DSB Kulkran

Jeg lavede jo i sin tid en kulgård med høj kulbænk og en manuelt betjent galgekran og hvor kullene blev hældt i en stor kurv og derefter løftet op på tenderen/kulkassen på lokomotivet.

Men jeg har altid syntes, at de store kulkraner, i begyndelsen betjent af lokomotivet, ved selv at trække en kæde med tenderkrogen og derved løfte kulkassen i kranen op over tenderen, var mere spændende og dansk. Omkring den anden verdenskrig ændrede man kranernes virkemåde fra et taljetræk og at montere en elektromotor på spillet og derved kunne man nu løfte kulkassen hen over tenderen og tømme den.

Jeg fandt nogle tegninger i en af Lokomotivets udgivelser, men det var jo i størrelse H0 og der manglede nogle ting, hvis modellen skulle op i skala 1:32. Heldigvis har Danmarks Jernbanemuseum på deres nye portal ”Jernbanekilderudlagt i hundredvis af tegninger og billeder af jernbanetegninger og billeder og her fandt jeg lige netop den ønskede tegning.

Den er jo lige at gå til og jeg viser her nogle deltegninger af museets tegning jeg har sat mål på for 1:32.

DSB Kulkran DSB Kulkran

Hvis man ønsker billeder af kranerne, kan man med fordel enten besøge Danmarks Jernbanemuseum og fotografere en ”in live” eller se denne udmærkede hjemmeside fra ”MY1287” hvor han bl.a. har en artikel om netop ”vores kulkran”.

Nå, selve bygningen er ”Old school” det vil sige ned til ens hobbyforhandler, i København Kystbanen, Togcenter eller nok her bedste Stoppel, sidstnævnte grundet det ret store udvalg.

Jeg opfotograferde tegningen fra DJM til den passede 1:32 (se deltegningerne) og tog en del kopier. På disse lagde jeg de udklippede og FORSKELLIGE plastikprofiler så de passede og limede det sammen. Kontravægten er en rundstok fra et byggemarked. Det tager TID og man skal sikre sig at skidtet er tørt inden man går videre. Brug helst en plastiklim hvor åndedrætsværn og handsker er tilrådeligt sådan cirka😊. De ”børnevenlige” holder IKKE, selvfølgelig afhængig af hvilket plastikprofiltype man anvender, jo blødere jo sværere. Meeen, det er jo op til en selv hvad man vil benytte.DSB Kulkran

Foruden plastik profiler er anvendt plastikrør til det ”drejelige” med toppen på selve stativet. Jeg har valgt at fremstille en ”elmotor” til at trække kulvognen op. Det gør at en del ting skal ændres, se billeder af de moderne motordrevne i forhold til tegningen.

DSB Kulkran

Kranen er grundet og derefter malet ”specialvognsgrå” (RAL 7038) med spray, malet rust og andet slidtage og derefter en matlak. Kranen står på en plade med ”sveller”, det hele bejdset.

Nå, ja, der hører jo en kulgård til bagved kulkranen. Den er i virkeligheden en del af ”Kuloplagspladserne” på Københavns 2. banegård, stærkt forkortet. I 1:32 vil den nok være godt 1 1/3 meter lang. Svellebund, lodrette skinneprofiler og derimellem planker. Det hele fyldt med kul (falsk bund) lagt på samme måde som med ballast, vand, hvid lim og en dråbe opvaskemiddel.

DSB Kulkran

Har man ikke tålmodighed har jeg læst lidt på en anden side om historiske jernbaner, at der er påtænkt at fremstille både et dieseltankanlæg og senere en kulkran, men mon ikke at en MZI skal være færdig før??

God fornøjelse
Steffen Dresler

 

Skriv en kommentar

Annonce