En runde langs Den Translangelandgiske Jernbane

Den Translangelandgiske Jernbane

Det er efterhånden ved at være lang tid siden, at der er kommet nyt fra Den Translangelandgiske Jernbane, derfor viser vi her en billedserie med en omgang rundt anlægget.
Alle billederne er taget den 9. oktober 2018.

Den Translangelandgiske Jernbane

Anlægget er som vist på tegningen inddelt i tre hovedafsnit:
Den grønne del er området omkring Arnborg station.
Den røde del rummer Broløkke afsnittet.
Den lilla del rummer ‘storbyen’ Lisenbro hvis station er med to perroner.

1:
Vi starter rundturen ved fabriksområdet, hvor der indtil nu kun er opført et maskinværksted, til opbygning og vedligeholdelse af bogier.
Planen er at der her skal opbygges en fabriksbygning (i relief) hele vejen rundt om skorstenen.

Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane

2:
Efter fabriksområdet kommer lokomotivdepotet med remise, kulgård,  vandtårn samt anlæg til at fylde bremsesand på lokomotiverne.
Her findes også sidespor ud til “Møller’s Skrot”.

Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane

3:
På den anden side af “Møller’s Skrot” finde vi vogndepotet, der er den østligste del af Arnborg station.

Den Translangelandgiske Jernbane

4:
Den centrale del af Arnborg station har endnu ikke fået nogen stationsbygning, kun perronerne er kommet på plads.
Mellem perronen og kommandoposten er der planer om at opføre et posthus.

Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane

5:
I forbindelse med Arnborg station ligger smalspors banens depot.
Langs med smalspors depotet løber en allé, der skiller Arnborg delen fra Broløkke afsnittet her på Den Translangelandgiske Jernbane.

Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane

6:
På den anden side af alléen findes Broløkke trinbræt, der har perron til både normal og smalspor, og Broløkke er ligeledes er endestation for begge strækninger.

Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane

7:
Her ser vi hen på bagsiden af Lisenbro by, med de tre jernbanearbejderboliger i forgrunden. Ved siden af disse boliger, er der ved at blive opført en Shell tankstation med tilhørende værksted.

Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane

8:
I forlængelse af tankstationen kommer godsplads og læsseramper, på sigt skal der også opføres et lille pakhus.

Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane

9:
Efter at have passeret godsrampen løber strækningen gennem en lille granplantage med en skovsø, et yndet udflugtsmål for småsejlere.

Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane

10:
Vi er nu for alvor kommet ind i Lisenbro by, og lige før vi når stationen, ses apotekerbygningen, en af byens ældste ejendomme.

Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane

11:
Det for Den Translangelandgiske Jernbane centrale punkt i Lisenbro, er naturligvis stationen, der er resultatet at sammenbygningen af to stærkt modificerede Märklin stationer.

Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane

12:
I umiddelbar forlængelse af Lisenbro station ligger ledvogternes hus, derfra passes bommen over landevejen.
I baggrundes ses jernbanearbejderboligerne samt Shell tankstationen.

Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane

13:
Efter at have krydset landevejen, kører Den Translangelandgiske Jernbane i en gennemskæring forbi løvskoven.

Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane

14:
På den anden side af gennemskæringen passeres bagsiden af Broløkke trinbræt, og vi er atter tilbage ved alléen.

Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane

15:
Rundturen omkring Den Translangelandgiske Jernbane slutter i den vestlige ende af Arnborg station, hvor der skal ligge et pakhus samt en godsrampe over for tankanlægget.

Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane Den Translangelandgiske Jernbane

Vi håber at I nød turen rundt om Den Translangelandgiske Jernbane
Lis og Arne

 

 

Kommentar til “En runde langs Den Translangelandgiske Jernbane

  1. Wauw, det ser bare godt ud. Det er dejligt at se de mange herlige detaljer, der er virkelig blevet kælet for de mange detaljer på dette fine anlæg – STOR respekt fra en Spor1 fan.

Skriv en kommentar

Annonce