Hvad kan man få ud af en Flügger rørepind?

Smalsporet kassetipvogn

Svaret er simpelt, for ‘ødelægger’ man rørepinden på denne rette måde, kommer den faktisk til at ligne et træ chassis til en smalsporet ‘kasse tipvogn’.

Smalsporet kassetipvogn

Man starter med at ud fræse de to langsgående vanger, samt de tre mellemstykker, og herefter fire passende akselgafler.
Akselgaflernes højde samt lejegaffels diameter afhænger af de til rådighed værende hjul og aksler, som i dette tilfælde er fundet i rodekasse fra H0 tiden.

Smalsporet kassetipvogn

Dernæst fremstille ophænget til tipkassen, som er asymmetrisk, for at tipkassen selv vipper på plads efter tømning.

Smalsporet kassetipvogn

Selve tipkassens bund, gavle og sider er samlet af tilskårne cappuccino rørepinde, og det samme gør sig gældende for sidelemmen med tilhørende hængselstykker.

Smalsporet kassetipvogn

Sidelemmen tvangsstyres af den lille messingtråd monteret midt på og i bunden af lemmen, samt inde på chassisrammen.
Det er samtidig også messingtråden der sørger for, at kassen ikke tipper til modsatte side.

Smalsporet kassetipvogn

Ud fra erfaringerne med byggeriet, og de åbenlyse fejl jeg har lavet, kan jeg se at følgende skal rettes, inden der fremstilles flere modeller.
Først og fremmest er kassen blevet for smal, målet må være stukket af fra mig, den skal være meget bredere.
Brugen af cappuccino rørepinde til selve kassen duer ikke, trælisterne skal være i en meget bedre og mere ensartet kvalitet.
Vippepunktet for kassen skal rykkes lidt længere over mod klap siden, så kassen falder på plads af sig selv efter tipning.
Måske skal hængsel delene fremstilles i metal, for at give en mere slidstærk model.


Skriv en kommentar

Annonce