En (meget) stor BAUZEN Tuborg ølvogn

Tuborg Bautzen - Arkiv MFL

DSB litra ZB nr. 99 596, ca. 1941-1947/50
Den ligner umiddelbart det ønskede, tårnbremse med spidst tag, lodrette brædder og den lave dør TUBORG litra ZB nummer 99 593-99 600 bygget hos BAUZEN 1919 eller alternativt TUBORG litra ZB nummer 99 565 – 99 568 bygget hos GÖRLITZ 1898.

Fabriksfoto Bautzen af 4,0 m afkølingsvogn - Arkiv Steffen Dresler

Ølvognen er umiddelbart anvendelig i epoke II frem til 1941 og epoke III fra 1941 og frem til cirka slutningen af 1940’erne. Herefter bliver tårnbremserne generelt fjernet, der kommer et nyt design samt ikke mindst, får vognene ændret vognkasserne med blandt andet døre til helt op under tagkanten. Tårnbremsen bliver til en højt placeret rangerbremse.

DSB litra ZB 99 594 - 99 599, Tuborg, stor Bautzen ca. 1950. Arkiv MFL.
DSB litra ZB 99 594 – 99 599, Tuborg, stor Bautzen ca. 1950. Arkiv MFL.

I både epoke II og begyndelsen af epoke III have vognene en hvid farve på vognkassen, undervogn og vanger sorte, røde ”Tuborg Øl” x 2 på hver side under tagkanten samt ikke mindst normalt to øletiketter monteret på store plader med en på her side af døren, den grønne Pilsner øl på den ene side og den røde Lagerøl på den anden side. De tekniske påskrifter var lettere forskelligt placeret afhængig af hvilken epoke.

Märklin modellen i 1-32, udgangspunktet for Tuborgvognen.
Märklin modellen i 1-32, udgangspunktet for Tuborg vognen. Foto: Steffen Dresler

I princippet er Märklins reklamevogn lige til at gå til, lodrette brædder, den lave dør, tårnbremse med spidst tag, kurvepuffer og stjernehjul. Altså skille ad, male vognkassen hvid. I min valgte epoke III fra 1941 og frem til ca. slutningen af 1940’erne, skal vognkassen have de sorte bremsemarkeringer, skrivefelter i venstre side, samt sorte kontrast markeringsfelter på gavlene, for bedre at kunne se eventuelle påmonterede kendingssignalplader. Tårnbremsehuset ligeledes hvidt. Tag gråt.
Derefter påsætning af dekaler (udviklet af Jørgen Røn, ”Skilteskoven.dk”), mat eller halvmat dæklak, samle, færdig!
Det skal her lige bemærkes, at de viste øletiketter på min model er fremstillet af undertegnede. Men nu er Skilteskoven leveringsdygtig i mere farvestrålende øletiket dekaler, der selvfølgelig medfølger Tuborg sættet ved bestilling.

Stor Bauzen, forlæg til beskriftning. Arkiv MFL.
Stor Bauzen, forlæg til beskriftning. Arkiv MFL.

Men, for der er et men! Märklins model er udviklet således, at den konstruktionsmæssigt passer til den lukkede godsvogn af G10 typen (katalog 58941), altså en længere vognkasse passende til akselafstanden på 4500 mm. på G10 med flerefl. Men BAUTZEN og GÖRLITZ afkølingsvognenes standard akselafstand er på 4000 mm!
I 1:32 er Märklinvognens akselafstand 140 mm og BAUTZEN/GÖRLITZ vognenes akselafstand 125 mm, hvilket jo så også betyder længere vognkasse og længde over bufferne på modellen.

Tuborg Bautzen - Steffen Dresler
Tuborg Bautzen foto Steffen Dresler

Man skal altså acceptere at akselafstanden, vognkasse- samt længde over bufferne er 15 til 20 mm. længere end forbilledet i 1:32! Er man ”målermanden” er det altså en ”no go”, men kan længden accepteres, en særdeles flot vogn, der proportionalt virker tilfredsstillende. Men bedøm selv!

Det gode er, at jeg har indhentet nogle gode erfaringer samt at ”Skilteskoven” har fået fremstillet dekaler, der med få ændringer passer til lige den Tuborg vogns type du ønsker at bygge i enten epoke II eller tidlige epoke III.

Tuborg Bautzen - Steffe Dresler
Tuborg Bautzen – Steffe Dresler

A pro pos den lukkede godsvogn G10 fra Märklin, så passer den målmæssigt 100 procent på Carlsbergs ølvogne litra ZA nr. 99 551 – 99 449.
Den er købt, ændret og malet, men mangler lige dekaler. De er bestilt hos KM-text. Når færdig skal jeg nok vise den her sammen med det sidste ølvogns projekt, Carlsberg litra ZA nr. 99 515 – 99 520, hvor forlægget er PRIONOR’s litra IS uden bremsehus. Passer målmæssigt på en spids, færdig og mangler også kun dekaler.

Her til sidst. Jeg har ikke set billeder af forbilledet til min model i tidlige epoke III. På “Jernbanen” med flere findes BAUTZEN vognen kun med nyt design fra cirka 1950 samt endnu senere efter ombygning med ny vognkasse. Derfor er forlægget epoke II Tuborg- og tidlige epoke III design, se billeder. Fra 1941 ændres blandt andet placeringen af de tekniske påskrifter og ejendomsmærke (Kongekrone, DSB og litra/nummer) fra placeret i højre side og til venstre side. Min vogn er altså tidlige epoke III.

Med venlig hilsen
Steffen Dresler

Skriv en kommentar

Annonce