Arnborg station

På ‘Den Translangelangiske Jernbane’ bliver Arnborg station såvel hoved- som endestation.

Udover et par korte perronspor bliver der også:
Læsserampe
Lokomotivdepot med kulgård
Pakhus
Posthus
Depotspor
Tanklager
samt ikke mindst forbindelse til den største virksomhed på ‘Den Translangelangiske Jernbane’: Det Langelandske Köfværk. En international virksomhed der servicere Köf’er fra hele Europa, samt påtager sig mindre lokomotiv og vognfremstillinger når muligheden er der.

På stationsområdet ved Arnborg bliver der også anlagt en lille smalsporsbane, der betjener godsrampen, samt kører ud mod Broløkke hvor der kan hentes brænde fra skoven.

Juni/juli 2010:
Den endelige sporplan er nu ved at tage form, og til trods for den begrænsede plads, bliver der alligevel gode rangermuligheder, noget der er vigtigt på et lille hjemme anlæg.


Starter vi i nederste højre hjørne af billedet, er det øverste spor indkørslen ude fra strækningen, mens det nederste er sporet ud til tanklageret.
I venstre hjørne er det venstre spor det der skal ud til pakhuset, mens det højre er et opstillings- og depotspor.
Øverst til venstre i billede ses de to perronspor yderst ved væggen, mens det tredje spor (der ender blindt) bliver sporet til læsserampen.
Allerøverst i billedet er der tre blindspor, de to til venstre er depotspor, det højre af dem bliver ud til kølehuset.

På nedenstående billede ses samme område fra den modsatte side.

Der hvor de små relief byhuse står, bliver der opbygget perroner og stationsbygning.
Selve stationsbygningen bliver også opbygget som relief, da det er det eneste som pladsen tillader.


Forrest midt i billedet sporet til læsserampen, og øverst til højre (fra venstre) de to depotspor, sporet til kølehuset samt sporet over til remiseområdet og Det Langelandske Köfværk.


Remiseområdet:
Remisen er fra Märklin, og det samme gælder for kulgården ved siden af.
Her kan man også se starten på smalspors anlægget der skal krydse normalsport i en højde på ca. 20 mm. på enten en dreje- eller vippebro.
Sporet der peger nedad i højre side, er ud til Det Langelandske Köfværk der bliver opbygget som relief rundt omkring en skorsten.

Læs også:
Himlen over Arnborg

Skriv en kommentar

Annonce