Broløkke Godsrampe

Her vil I kunne følge opbygningen af godsrampen ved Broløkke Trinbræt på ‘Den Translangelandgiske Jernbane’, eller som den hedder i daglig tale ‘Ny Langelandsbanen’.

August 2010
Projektet startede for lang tid siden, men har stået lidt i stampe på grund af andre spændende projekter på banen, samt på modulerne der indgår i LangelandsbanensVenner anlægget.

Men ansporet af et andet rampebyggeri, er projektet ligesom vågnet lidt til live igen.

Planen er en godsrampe med mulighed for både side- og endeaflæsning fra godsvognene, samt omladning til lastbiler.
Derfor skal der i forbindelse med godsrampen også laves en mindre godsplads, mens der desværre ikke bliver plads til et egentligt pakhus, tilgengæld bliver der plads til en mindre forvalterbygning fra ALPP.dk.

‘Råmodellen’ er bygget af kapa plader, og skal mest af alt tjene som prøvemodel, så man kan danne sig et indtryk af hvor meget rampen kommer til at fylde, samt hvor meget plads der skal bruges udenom.

Et af de problemer der straks viste sig var, at godspladsen skal hæves i forhold til det øvrige anlæg, for at man kan få den rette læssehøjde til lastbiler og anhængere.
Dette kommer til at bevirke en længere indkørsel til godspladsen!

Selv om det endnu kun er en ‘råmodel’ kan man jo godt hygge sig lidt med den, så den indgår allerede i driften på banen, og stykgodset ankommer og bliver afsendt i en lind strøm.

Som nævnt bliver der mulighed for både side og ende losning/læsning af vognene.

Skriv en kommentar

Annonce