Station

For godt 10 år siden begyndte bygningen af Lisenbro station, mere nøjagtigt januar 2006.
Det har været en blandet oplevelse, at når frem til det resultat stationen fremstår i den dag i dag.

Det hele begyndte med at 2 Märklin stationer skulle sættes sammen til en større station. Bygningen skulle rumme en stor ventesal centralt placeret med en fløj på hver side.
For at få det ønskede udseende skulle der flyttes rundt på vægge, vindues- og dørhuller. Jeg ønskede ikke at der skulle være toilet rum i begge sidebygninger ej helle rejsegods og banepakke indlevering i begge bygninger. Tagetagen skulle også lukkes, så der ikke var en balkon.

Det blev en stor udfordring, som i første omgang bestod i at beslutte brugen af bygningsarealet, så jeg kunne se hvor vinduer og døre skulle placeres. For at gøre udfordringen endnu større skulle der laves indervægge, indretning samt åbnes døre, så interiøret kunne ses.
Stationen indeholder set forfra fra venstre mod højre Jernbane Café’en, billetkontor, ventesal med billetsalg, rejsegods & banepakke indlevering og toiletter.

Når stationer er helt færdig vil den have 21 udvendige støbejernslamper fordelt på tre af bygningens sider og to støbejernslampestandere foran indgangen. Stationen vil naturligvis også have indvendig belysning.

Lisenbro-station_2006-01_01Her ses den umiddelbare løsning ved sammenbygning af to stationer. Her ville der så blive dobbelt af toiletterne og godsindleveringen bare på hver side af stationen.

Lisenbro-station_2008-03_01Lisenbro-station_2008-03_02Lisenbro-station_2008-03_03Lisenbro-station_2008-03_04Lisenbro-station_2008-04_01Lisenbro-station_2008-04_02Lisenbro-station_2008-04_03Forskellige muligheder blev afprøvet. Byggedelene er blevet skåret itu, flyttet utallige gange og limet sammen igen.

Lisenbro-station_2007-07_01Døren i gavlen til jernbanecafeen er blevet centreret så det optisk er perfekt, når lamperne bliver sat på. Dørhåndtaget skal flyttes til den anden side.

Lisenbro-station_2016-02_010Gavlen i den modsatte ende, hvor døren er fjernet.

Lisenbro-station_2007-07_02Lisenbro-station_2007-08_01Lisenbro-station_2007-08_02Lisenbro-station_2007-07_03Indgangen til jernbanecafeen og billetkontoret består af en lille entre med høje paneler og stribet tapet. Billetkontoret får gule vægge og vindueskarme.

Lisenbro-station_2011-08_01Lisenbro-station_2011-09_01Lisenbro-station_2011-10_01Rækværk omkring trappen til gangtunnelen passes til.

Lisenbro-station_2011-11_01Lisenbro-station_2011-11_04Lisenbro-station_2011-11_03Lisenbro-station_2011-11_02Indervægge og interiør til rejsegods og banepakke indleveringen fremstilles og males. Vægten er købt på e-Bay.

Lisenbro-station_2016-02_012Efter kort tid, blev der anskaffet en ny vægt. Vægten er et byggesæt fra Stangel.

Lisenbro-station_2012-07_01Der er udendørs serveringsområde ved Jernbane Café’en.

Lisenbro-station_2016-02_011I takt med at beplantningen rundt om Jernbane Café’en skød op, blev der investeret i nyt møblement.

Lisenbro-station_2014-02_01Stationen set fra by siden. Sidebygningerne er identiske og giver stationen et harmonisk look, omend det hele ser lidt bart ud endnu.

Lisenbro-station_2014-02_02Lisenbro-station_2014-02_03Fremstilling og prøvemontering af bedene foran bygningen.

Lisenbro-station_2014-07_01Lisenbro-station_2015-03_01Med bede og belægning på plads, tager stationsbygningen sig straks bedre ud i bybilledet.

Lis Christensen

Skriv en kommentar

Annonce