Lisenbro station – perronerne

Efter i lang tid at have set på at Lisenbro station (TNES) havde stået på en kapa-plade der aggerede perron, og da muligheden for at bruge det nettop ryddede område ved Arnborg station som arbejdsområde, kom der gang i fremstillingen af perronerne til Lisenbro station.

September 2011:

De nye peroner bliver fremstillet i 3 millimeter MDF plade, og den første plade der skal huse selve stationsbygningen (spor 1) blev skåret i facon efter kapa-pladen, og blev straks prøvemonteret.

Samtidig gik stadsarkitekten i gang med gelænderne til trappen over til den udvendige perron (Spor 2).

Efter at pasformen på perronen var godkendt, blev der limet små stykker MDF-plade langs forsiden, herpå blev selve forkanten limet fast.

I samme forbindelse blev også trappenedgangen fremstillet og monteret, herunder ses den først oppefra og derefter nedefra.


Herefter blev der limet små MDF stykker langs ydersiden af anlægget, og igen her blev dette arbejde efterfulgt af en forkant, eller retter i dette tilfælde en bagkant!


Nu kunne den udvendige perron lægges op, og streges af, så den kunne blive skåret i facon, en opgave som stadsarkitekten nøje overvejde inden den endelige streg blev slået.

Parallelt med perronarbejdet, er der også blevet arbejdet videre med ombygningen af Lisenbro’s stationbygning, der som det er mange bekendt består at to sammenbyggede Märklin stationsbyggesæt, som siden er blevet modificeret flere gange.Næste punkt i arbejdet med perronerne, var at lime små MDF klodser langs forsiden af perron 2, samt forsyne den med en forkant, så den kan komme op og ligge helt rigtigt.
Herefter skal den streges op i bagkanten (ydersiden af anlægget), skæres i facon og endelig limes på plads.

Oktober 2011:

Med såvel forkanter som støtter limet på plads, kunne perronerne blive lagt på plads og skåret i facon efter anlægskanten. Ligesom det blev muligt at lave hullet til trappen i den udvendige perron (Perron 2).

Fremstillingen af trappen var herefter kun en smal sag, og såvel pasform på trappen og det omgivende gelænder blev straks afprøvet.


Næste punkt i fremstillingen af perronerne, var at lave forkanterne på perronerne færdige.
Først blev forkanterne malet sorte, dels for at mætte MDF pladerne indes der skulle limes på dem, og dels fordi der senere i forløbet blev brug for den sorte farve.

Sideløbende med arbejdet på perronerne, benyttede vi lejligheden mens de var på arbejdsbordet, til en lille prøveopstilling, med det formål at se hvordan trappen foran stationen eventuelt skulle formes, samt se hvor meget plads der ville gå til fortove og vej = herlig afslapning i arbejdet!

Nåh – men tilbage til perronarbejdet!
Forud for malingen af de sorte kanter på perronerne, var der blevet fremstillet ‘kantsten’ til dem, og de havde fået malet alle kanterne, så de lå klar og ventede på at det blev tid til monteringen af dem.

I samme forbindelse var der også fremstillet lodrette stolper til montering på forkanten, som efterfølgende var blevet malet brune.
Disse to ‘produkter’ kunne nu monteres, et pillearbejde med stor optisk virkning.


Det hvide plasticstykke sikrede at alle stolperne på forkanten fik samme afstand, og det kunne kun gå for langsomt med at se perronerne på anlægget igen!


Ligesom der er gelænder/hegn rundt om trappeskakterne, skal der naturligvis også være hegn rund om perronen på stationssiden (Perron 1). Det giver en harmonisk afslutning på perronen ud mod gadebilledet, ligesom det tvinger de rejsende ind gennem stationsbygningen, så ikke de “glemmer” at købe billet til toget.

Herunder ses de første prøveopstillinger til hegnene, og sidst de første fundamenter på plads og malet.Mens der blev nusset med kanter og hegn, foretog vi endnu en prøveopstilling med trappe, fortov, kørebane samt byhusene, for endnu en gang at kontrollere hvor meget plads der skal bruges – og det skal der!!

Med fundamenterne på plads, malet og med pasformen (ikke mindst på alle hullerne) afprøvet en sidste gang, blev perronerne endnu en gang taget af anlægget.
Denne gang for at blive dækket af så overfladen kunne blive sprøjtet med “granit spray”, der fremover skal illustrere asfaltbelægninge på perronen.

De afdækkede perroner blev fragtet udendørs, hvor de blev sprøjtet med deres “granit spray”, effekten kom med det samme, men desværre rakte dåsen ikke særligt langt i forhold til hvad fabrikanten lovede!
Men med gode venners hjælp (tak til Peter & Peter fra 1:32 klubben) lykkedes det at blive færdige med at sprøjte her i weekenden den 22. og 23. oktober, og resultatet er fuldt tilfredsstillende.
Næste opgave bliver at male alle kantstenene på perronerne, nu hvor de ikke skal bruge til maskeringstape mere!
Herefter kan perronerne blive fastmonteret (limet) på anlægget, så der kan blive lagt grus fra ballasten og ud til perronkanterne – det blir’ herligt at gå i gang med.

25. oktober 2011:

Alle kantstenene på de to perroner på Lisenbro station er nu blevet malet, og perronerne igen lagt ind på deres rette plads på Den Translangelangdiske Jernbane.Perronerne kan nu endelig blive limet fast, få lagt grus langs forkanterne, hvorefter alt det hyggelige arbejde med selve dekorationen af perronerne kan gå i gang.
Ligeledes fortsætter byggeriet på Lisenbro’s stationsbygning (TNES), hvor der skal indrettes ventesal med billetsalg i den centrale bygning, bygningen til højre skal huse rejsegodsekspedition og toiletter, mens bygningen til venstre skal huse kontor og café.

Skriv en kommentar

Annonce