Bagenkop station modul 6

Bagenkop modul 6

Det 6. modul på Bagenkop station indeholder den fine lille drejeskive, som er fremstillet af Tomasz Stangel ud fra de tilgængelige fotos jeg har kunne finde i diverse arkiver m.m.

Der ligger også et højre sporskifte for enden af perronen til havnesporets omløb.

LangelandsbanensVenner - drejeskiven på Bagenkop station
Langelandsbanens Venner – drejeskiven på Bagenkop station

Bagenkop stations moduler:
Modul 1 – strækningsmodul med tilkobling til Bagenkop kurven
Modul 2 – indkørsel til stationsterrænet
Modul 3 – vigespor, hovedspor og varehus område
Modul 4 – vigespor, hovedspor og sidespor
Modul 5 – perron og sidesporets læsserampe
Modul 6 – perron og den lille drejeskive
Modul 7 – remise og sporet mod havnen
Modul 8 – havnemolens start
Modul 9 – havnemolens slutning

Skriv en kommentar

Annonce