Strandholm Banen

Strandholm Banen

Strandholm Banen er en tanke der har rumlet i lang tid, også før det vi besluttede at
skrotte vores H0 anlæg, så mange planer blev tegnet med programmet SCARM, og i 2015 kunne nedenstående plan præsenteres som den endelige plan og derefter straks sættes i værk.

Strandholm Banen sporplan

Planen er i hovedtræk at der er en større landsby, hvor banen har sit drift område med både depotspor, drejeskive og remise. Herfra betjener man de to minder byer med varer, og får landbrugs- og industriprodukter retur til videre forsendelse ud i den store verden.

Steensgaard station blev til ved banens projektering til, fordi godsejeren på Brahetrolleborg skyldte godsejeren på Steensgaard en større tjeneste. Stationen bliver hovedsalig brugt til transport af varer fra godset og de omliggende gårde.

Arildstrup der er den mindste af stationerne, er tænkt som et sted der betjener et teglværk eller grusgrav.

Strandholm Banens opbygning med både ringbane og vendesløjfe, samt rangerområde og maskindepot, giver rig mulighed for både lidt køreplanskørsel samt meningsfuld rangering, med både person- og godstog, ligesom flere lokomotivførere kan være i aktion samtidig.

Juni 2015:

Anlægget af Strandholm Banen startede med at ‘rette have op’ med en stensætning, så den fremtidige bane kunne komme til at ligge plant på trods af grundens hældning, dette giver samtidig en god mulighed for ikke kun at se togene oppefra!

Strandholm Banen
Juni 2016
Banen har nu ‘overlevet’ sin første vinter, og arbejdet med beplantning og bygninger skrider fint frem.

Strandholm Banen

Vi har valgt at bruge fliser i forskellige størrelser for at få et fast underlag til bygningerne, og lader man dem hælde et par millimeter undgår man at de står og søber i vand efter et regnskyl.
De sidste huse vi har fremstillet er i plast i håb om at de kan klare at være ude hele sommersæsonen!

Hilsen Inger & Jørgen

Læs også:
Nyt tjenestekøretøj på Strandholm Banen
‘Legedag’ den 24. juli 2016
Galleri med billeder fra Strandholmen station – juni 2016
Galleri fra juni 2016
Galleri fra maj 2016
Galleri 2 fra 2015
Galleri 1 fra 2015

Skriv en kommentar

Annonce