Læsning af åbne højsidede godsvogne – 1

Godslast

I og med Ole Rørby og Co. på Facebook annoncerede en serie åbne højsidede 2 akslede godsvogne af litra
PJ serien (PJ, PJS, PJB og PJR), syntes jeg det kunne være lidt interessant at se, hvordan ”de store
Jernbaner” (er der ellers noget større end Spor 1?) læssede deres. Udgangspunktet her er ikke stykgods
(sække/kasser/enkelt tromler/fade, maskindele, reb etc.), der normalt transporteredes i lukkede
godsvogne, selvfølgelig afhængig af størrelse og form, men træ/tømmer forarbejdet- som uforarbejdet i
alle former samt tønder/fade og tromler.


Udgangspunktet er de tegninger og vejledninger der fandtes i ”vognbiblen” hos Statsbanerne, nemlig den
såkaldte ”Ordresamling J. Vognmateriellet 1956”.
Jeg har med vilje ikke skrevet en tekst, men udelukkende anvendt tegningerne fra Ordresamlingen som
illustration, sammen med den kopierede tekst ved tegningerne. Det siger ofte mere end ord.
Bemærk at man kunne anvende løse sidestolper, hvis nødvendigt, når der ikke var tilstrækkeligt med vogne
med faste sidestolper, for eksempel litra PJS, til rådighed. De sattes så løst indvendigt op langs vognsiderne og blev holdt fast af lasten selv.


Ved udtrykket ”Kransdannelse” menes at der ”bygges en mur/væg” op på indersiden af vognsiden af f.eks.
kævler/bearbejdet tømmer højere end denne og at der så herimellem lastes som vist på tegningerne.


Tomme heltromler (200 liters blik tromler) kunne også anbringes stående med studsen op og i ”spænd” ved
at hele ladet var fyldt op. Var tromlerne/fadene derimod anbragt liggende, fastspændtes de som anført i
teksten. Ofte var der fastsømmet lange lægtere i vognbunden (på tværs eller på langs) for at holde
tromler/fade fast, både sideværts som i længden udover de anførte trækiler.


Ved anvendelse af lægter kan man modelmæssigt opbygge et antal ”laster” med tromler/fade og lime disse
fast til lægterne. Herved får man skabt et modul, der kan nedsættes eller optages af godsvognen, hvis andet
ønskes lastet i vognene. Altså som en slags flytbare ”lastmoduler”.

God fornøjelse
Steffen Dresler

Skriv en kommentar

Annonce