Målskema på Tuborg vogne i skala 1:32, i forhold til Märklin’s vogne

Tuborgvogn arkiv Steffen Dresler

Det irriterede mig lidt (meget) at den viste Tuborg model af DSB litra ZB nr. 99 596 afveg med op til flere cm. i modelmål ved anvendelsen af Märklin afkølingsvogn som forlæg. Dette især da jeg selv gerne vil have model korrekthed på mine modeller, så meget det nu kan lade sig gøre.

Märklin modellens virkelige forbillede er en afkølingsvogn opbygget over de daværende tyske rigsbaners (DRG) standart lukkede godsvogn type G10 med en fast akselafstand på 4500 mm. og en længde over bufferne (Lob) på omkring ca. 9800 mm. Det giver jo en i størrelse 1 (1:32) en akselafstand på 140 mm. og en Lob på ca. 303 mm. Altså er der nogle forudsætningsmål, der ikke umiddelbart kan fraviges/ændres uden et større – og muligvis umuligt – teknisk indgreb. Yderligere anvendes en plastiktype iblandet silikone, der ikke umiddelbart lader sig sammenklæbe.

Tuborgvogn arkiv Steffen Dresler
DSB litra Zb nr. 99 565 – 99 568. Görlitz. fotografie-zweiachsiger-spezial-biertransportwagen-1898-13235. Arkiv Verkehrsmuseum Dresden, Wagonbau Görlitz. (Arkiv: Steffen Dresler)
Tuborgvogn arkiv Steffen Dresler
DSB litra ZB nr. 99 563 – 99 568, Düsseldorf-Görlitz 1900, 1901. 1898, DRM II 1933. (Arkiv: Steffen Dresler)

Ved anvendelsen af Märklin afkølingsvogn som forlæg til en tyskbygget Tuborg ølvogn med bremsehus med spidst tag og lav sidedør i epoke II eller som den viste model i artiklen i en tidlige epoke III, kan man ”forbedre” modellens målkorrekthed med op til flere cm. i den totale vognlængde, herunder vognkassens længde, uden at skulle skære, fræse, save eller andet. Dette gøres ved simpelt at vælge en anden (i virkeligheden) vognnummer byggeserier end den i artiklen valgte (ZB 99 596) bygget hos Bautzen i 1919.

I det ydre adskilte de tre tyskbyggede nummerserier (bygget hos Düsseldorf, Görlitz eller Bautzen) sig ikke fra hinanden op gennem 1920’erne og frem til ca. efter den 2. verdenskrig. Det vil sige samme ydre og samme bemaling og beskriftning. Men da de afveg lidt i hovedmål fra hinanden, havde de selvfølgelig forskellige vægt og målangivelser anført på vognsiderne. De havde alle en akselafstand på 4000 mm, det vil sige i 1:32 på 125 mm.

Tuborgvogn arkiv Steffen Dresler
DSB litra ZB nr. 99 563 – 99 564, Düsseldorf, ehml. Weyer Produkte. (Arkiv: Steffen Dresler)
Tuborgvogn arkiv Steffen Dresler
DSB litra ZB nr. 99 593 – 99 600, Bautzen 1919, DRM II 1933. (Arkiv: Steffen Dresler)

Herunder de forskellige målværdier den valgte byggenummer serie har til den anvendte Märklin afkølingsvognen i 1:32. Altså viser tallene i parentes () og fremhævet med et + foran, hvor for lang den valgte udgave er i mm i forhold til forbilledets korrekte længde i Spor 1.

FabrikLobAkselafstandVognkasseNr.
Märklin model303 mm140 mm250 mm 
Düsseldorf285 mm
(+18 mm)
125 mm
(+15 mm)
235 mm
(+15 mm)
ZB 99 563 – 99 564, år 1900/1901
Görlitz275 mm
(+28 mm)
125 mm
(+15 mm)
225 mm
(+25 mm)
ZB 99 565 – 99 568, år 1908
Bautzen262 mm
(+41 mm)
125 mm
(+15 mm)
212 mm
(+38 mm)
ZB 99 593 – 99 600, år 1919

Sekundært de tekniske værdier angivet på modellens vognside, der er forskellige af hvilket nummerserie vognene blev bygget hos, enten vognfabrikken Düsseldorf, Görlitz eller Bautzen.

FabrikTaraGodslastIsfyldningBdfl.Nr.
Düsseldorf11700 kg12500 kg0,6 t17,0 m2ZB 99 563 – 99 564
Görlitz11700 kg12500 kg0,6 t17,4 m2ZB 99 565 – 99 568
Bautzen12000 kg10000 kg0,6 t16,7 m2ZB 99 593 – 99 600

Alle mål- og vægt angivelser i de to skemaer i henhold til DSB ”Driftsmateriellet II” 1933.

Når man ser på ovennævnte målangivelser, burde jeg jo have valgt en ZB 99 563 eller ZB 99 564 byggede hos Düsseldorf i hhv. år 1900 og 1901. Så havde alle længde målangivelse kun været mellem 15- til 18 mm for lange i spor 1:32. Men igen noget man skal gøre op med sig selv. Men så er spørgsmålet jo, om hvor mange der lige bemærker i nummerserien på vognen, om forbilledet er en Bautzen, Görlitz eller Düsseldorf bygget Tuborg ølvogn, vel?

Men herover altså målene og jeg er sikker på, at Skilteskoven er villig til at ændre hvis ønsket, kommer måske til at koste lidt, men hvad gør man ikke for næsten 18 mm.!!

Grunden til jeg skriver dette er, at jeg synes det hører med til historien om den tidligere omtalte ”Store Bautzen” Tuborg ølvogn. Og de næste ølvogne jeg vil skrive om senere (Carlsberg), sidder lige i skabet målmæssigt!

Med venlig hilsen
Steffen Dresler

Skriv en kommentar

Annonce