Märklin’s sommer nyheder 2018

Märklin logo

Med udgivelsen af et 32 sider prospekt, er Märklin’s sommer nyheder 2018 nu blevet præsenteret.
Set med Spor1 øjne, er den største nyhed nok deres nye BR38,10 damplokomotiv.
Derudover kommer der tre nye versioner af det elektriske lokomotiv E44, en DRG samt to DB udgaver.

På vognsiden kommer to nye udgaver af deres ‘gamle’ kæpskinnevogn, dels litreret som Rlmms 56 og dels som Kbs 433.

Hele “Märklin’s sommer nyheder 2018” prospektet kan downloades via dette link, og Spor1 nyhederne starter på side 26.

Skriv en kommentar

Annonce