Slut med Humbrol Enamel maling

Humbrol Enamel

I følge et EU direktiv, der trådte i kraft den 1. marts i år, er det blevet forbudt at handle med maling/hobbymaling som indeholder Butanonoxim / MEKO, da dette stof nu er på EU’s liste over forbudte stoffer, dermed er al handel med Humbrol Enamel maling nu forbudt!

Skriv en kommentar

Annonce