Spor 1 Team Norway 2022

Spor1 Team Norway

Hvis omstændighederne (Covid) tillader det, har Spor1 Team Norway planlangt seks køreweekender henover sommeren og efteråret, med start i begyndelsen af juni, og sidste kørsel midt i september.
Køreweekenderne afholdes som altid på ‘Jernverksmuseet’ i Næs.

3. – 5. juni – Vikingmarked Lunden kl 11.00-16.00
24. – 26 juni – Smed- og handverksdager kl 11.00-16.00
8. – 10 juli – Barnas jernverkssøndag kl 11.00-16.00
22. – 24. juli – Familiesøndag kl 11.00-16.00
5. – 7. august – Familiesøndag kl 11.00-16.00
16. – 18. september – Høstmarked kl 11.00-16.00

Spor1 Team Norway

Skriv en kommentar

Annonce