Ny drivenhed i Henschel DG 26 lokomotiv

Henschel DG 26

For en del år siden indhandlede Ny Langelandsbanen – NLB et Henschel DG 26 lokomotiv til at befærde den smalsporede strækning på  Translangelangiske Jernbane, hvor den var ene om at bestride driften, dette endda sideløbende med driften på Poulsberg Projektet.
Om det var det lange og slidsomme arbejdstimer, eller om det var en simpel materiale fejl, der forsagede Henschel lokomotivets mekaniske nedbrud er uvist. Men sikkert er det at et af nylon tandhjulene flækkede, hvilket gav maskinen en meget ‘humpende’ gang i sporet.
Det viste sig at nye tandhjul var umulige at skaffe som reserve dele, så driften med Henschel lokomotivet blev stort set indstillet i et par år.

Men i forbindelse med dette års “Sinsheim Spur1 Treff” blev det fra driftsingeniøren’s side besluttet at indhandle en helt ny motor og gear konstruktion indbygget i en ny chassis type.
Ligesom den tidligere motor, gear og chassis type, var der her tale om en messing konstruktion, men her ophørte ligheden.

Den tidligere chassis konstruktion havde opretstående motor, der trak på en aksen via to kronhjul, hvorefter kraften blev overført til den anden aksel via en gummirem.
Den nye chassis konstruktion har vandret liggende motor med snekkedrev i begge ender, der trækker direkte ned på akslerne. For yderligere at fremme køreegenskaberne er Faulhaber motoren udstyret med et messingsvinghjul.

Henschel DG 26

Selve ombygningen begyndte med at afmontere motorkassen på Henschel lokomotivet, hvorefter dekoderen (ESU Lokpilot 3.0) blev afmonteret, sluttelig kunne hele chassis konstruktionen og motoren afmonteres ved blot at løsne en skrue.

Henschel DG 26

Henschel DG 26

Henschel DG 26

Det nye chassis, der er udviklet af SB Modellbau og forhandles af ASOA, passer perfekt op i Henschel lokomotivets undervogn, hvor eneste ‘ændring’ er boring af de to huller til at skrue delene sammen med.
Her borede jeg med 1,5 millimeter bor, og skar derefter 2 millimeter gevind i dem, så er modellen til at samle og skille igen.

Henschel DG 26

Med undervognen på plads, er det bare at lodde ledningerne til dekoderen på plads, samt montere motorkassen, hvorefter lokomotivet igen er klar til at blive indsat i driften.

Henschel DG 26

Mens Henschel lokomotivet var på værkstedet, benyttede man lejligheden til at montere et par kroge på bagpladen.
Krogene skal fremover benyttes til ophæng af koblingskæder, så disse ikke ligger og flyder på gulvet i lokomotivet.

Henschel DG 26

Efter disse reparationer, og forbedringer, var det tid til de første prøvekørsler, disse blev foretaget med de to ny indhandlede åbne vogne fra Feld som belastning, og det var (som det ses på billederne) ikke uden en vis stolthed at lokomotivfører Claus Nielsen (venligst udlånt fra Nystrup Grus) foretog den første tur på Ny Langelandsbanen – NLB.

Henschel DG 26 Henschel DG 26

Skriv en kommentar

Annonce