Anlægsopdatering fra Michael Neumann 2023

Anlægsopdatering fra Michael Neumann 2023

Der er gået endnu et år med modelbyggeri på det flotte anlæg hos Michael Neumann(alias umbrielvier).
I denne opdatering fortæller han om årets fremskridt, han viser hvorledes signalbyggeriet er forløbet og der er en gennemgang af nogle projekter såsom vognombygning, vogngods, telegrafmaster, skruekoblingsforlænger m.m. samt naturligvis landskabsfornyelse.

Skriv en kommentar

Annonce