Broløkke trinbræt – modul 1

Det sydligste af Broløkke modulerne (nummer 1) fungerer, udover at være et strækningsmodul, som tilkoblingsmodul op mod Søndenbro modulerne.
Modulet er skåret af i en 22,5 graders vinkel, for at få vores fælles modulplan til at gå op.

Udfletningsmodul_01Det rå modul, inden arbejdet med skinner og ‘pyntegrønt’ er blevet påbegyndt.

April 2016:
Grundet den skrå vinkel i den ene ende på dette modul, krævede sporlægningen desværre en ret skarp kurve, men ikke værre end at kørsel med skruekoblinger er mulig.

Broloekke_modul-1_001

Straks sporet var lagt, blev det gruset, som sporene på Langelandsbanen jo var i sin tid. Mens gruset tørrede, begyndte den første lille bakke at skyde op.

Broloekke_modul-1_002

Den lille bakke er fremstillet af fem lag 10 millimeter tyk KappaFix plade, som senere skæres i facon med en hobbykniv, og ‘pakkes ind’ i avispapir vædet med fortyndet hvid snedker lim.

I den sydlige ende af dette modul, grænser det på til Søndenbro modul 5, og her er vi blevet enige om, at deles om arbejdet med at bygge en hatbakke hen over samlingen.
Langeland er kendt for sine mange hatbakker, der er cirka 700 af dem, og de er et specielt langelandsk fænomen. Med deres meget runde silhuetter minder de meget om hattepulden på en gammel hat – deraf navnet!
På strækningen mellem Broløkke og Søndenbro ligger der en meget stor hatbakke, som ved anlægget af Langelandsbanen i 1910 til 1912 blev gravet af i den ene side, for at gøre plads til sporet. Dette vil vi prøve at efterligne på disse moduler.

Bund, bagside samt midtervæggene til hatbakken blev fremstillet i 6 millimeter MDF-plade, der blev limet sammen til et par ‘halve kasser’, hvorefter midtervæggen blev skåret i facon.
Det samme blev bund- og bagpladerne, hvorefter de resterende dele af bundpladerne blev limet fast på modulerne, så de nu fungerer som fundamenter for de to hatbakke halvdele.
På den måde er hatbakke halvdelene demonterbare, hvilket letter transporten af modulerne!

Broloekke_modul-1_003 Broloekke_modul-1_004

For at gøre hatbakke halvdelene så lette som muligt (igen med tanke på transporten), bygges de i lette materialer:
KappaFix som mellem vægge og støtter, kraftige papirstrimler (170 g/m3) som fletværk, og sluttelig avispapir væddet med hvid snedkerlim som beklædning.

Broloekke_modul-1_005 Broloekke_modul-1_006 Broloekke_modul-1_007 Broloekke_modul-1_008

Efter at hele hatbakken var blevet dækket med avispapir, to til tre lag rækker for en stabil konstruktion, blev hele herligheden malet brun for at sikre en ensartet bund at arbejde på.

Broloekke_modul-1_009Her ses hatbakkens vestside med den tydelige ‘afskæring’ i bakken, som var nødvendig af hensyn til skinnelægningen.

På nedenstående billede ses hatbakken fra sydsiden (det er på Søndenbro modul 5).

Broloekke_modul-1_010Man ser tydeligt hvordan arkæologer og geologer arbejder med udgravningen af “Søndenbro Grotten”.
😉

Maj 2016:
Efter al opbygningsarbejdet på hatbakken i sidste måned, blev der i starten af maj måned taget hul på selve landskabs udsmykningen.
Med en Noch GrassMaster blev både modul og hatbakke ‘beplantet’ med forskellig farver og længder græs. Desuden blev der også plantet buske og småblomster til at bryde fladerne lidt.

Broloekke_modul-1_011Broloekke_modul-1_012Broloekke_modul-1_013Broloekke_modul-1_014

På nedenstående billede ses hatbakken gennem træerne på Broløkke modul 2.

Broloekke_modul-1_015

Det her kommer til at gøre ondt!

Juli 2017:
Efter opstillingen og kørslen i forbindelse med “Spor1 Messen” i Rolfhallen, lå det klart at sporføringen på dette modul skulle ændres, da kurven viste sig at være for skarp til kørsel med store lokomotiver samt lange vogne!

Første skridt var at redde den del af landskabet, som reddes kunne. Det indebar forsigtig bortskæring af den ene bakke på ydersiden af sporet, så denne eventuelt ville kunne genbruges på et senere tidspunkt.

Broløkke modul 1 ombygningBroløkke modul 1 ombygning

Det gjorde ondt at sætte kniven i landskabet, men om muligt endnu mere ondt at skulle fjerne skinnerne og grusballasten.
Skinnerne var lige til at afskrive efter optagningen!

Broløkke modul 1 ombygning

Grusballasten blev fjernet med hammer og mejsel, efterfølgende blev overdelen af modulet slebet pænt glat igen, så det nu står klar til maling samt til at få lagt nye skinner.
Hvis man er interesseret i at bevarer husfreden, bør ovenstående arbejde foretages udendørs!

Broløkke modul 1 ombygning

For at få sporføringen mere ‘blød’, og på den måde sikre at alle kan passerer modulet, bliver det nødvendigt at indsætte et modul (modul 1½) mellem dette modul (modul 1) og modul 2.

Broløkke trinbræt – moduloversigt:
Modul 1 – strækningsmodul med tilkobling til Søndenbro (sydligste modul)
Modul 1½ – Røjlevejen trinbræt
Modul 2 – strækningsmodul
Modul 3 – Magleby broen
Modul 4 – sydlige indkørsel
Modul 5 – Broløkke trinbræt
Modul 6 – nordlige indkørsel
Modul 7 – strækningsmodul mod udfletning til Rudkøbing og Spodsbjerg (nordligste modul)

Retur til Broløkke trinbræt præsentationen
Retur til Langelandsbanens Venner’s velkomstside

Skriv en kommentar

Annonce