Broløkke trinbræt – modul 7

Dette 120 X 75 centimeter strækningsmodul nord for Broløkke blev påbegyndt i marts 2016, hvor det blev tilpasset modul 6, samt fik lavet passende landskabsovergang.
I april kom så turen til montering af skinne i den modsatte ende, der hvor modulet skal passe sammen med udfletningen.

Broloekke_modul-7_001Broloekke_modul-7_002

Maj 2016:
Efter grusning af sporet efter korrekt langelandsk forbillede, blev det besluttet at anlægge en spirende mark på sporets højre side set ned mod udfletningsmodul 2. For at gøre marken lidt mere interessant, blev den anlagt bag en lille stensætning, ligesom den blev hævet i bløde former.

Broloekke_modul-7_003 Broloekke_modul-7_004

Efter præpareringen af jorden (pløjning og harvning) blev der trukket limspor oven på samtlige fuger, som efterfølgende blev eftersået med korte spirer med en GrassMaster, hvorefter  læhegn blev plantet samtidig med en lille eng område skød op på den modsatte side af sporet.

Broloekke_modul-7_005 Broloekke_modul-7_006 Broloekke_modul-7_008

På nedenstående billede ses status her i maj måned. I venstre side tilslutningen til udfletningsmodul 2, og i højre side tilslutningen til Broløkke 6 modulet.

Broloekke_modul-7_007

Broløkke trinbræt – moduloversigt:
Modul 1 – sydligste modul – strækningsmodul med tilkobling til Søndenbro
Modul 1½ – Røjlevejen trinbræt
Modul 2 – strækningsmodul
Modul 3 – Magleby broen
Modul 4 – sydlige indkørsel
Modul 5 – Broløkke trinbræt
Modul 6 – nordlige indkørsel
Modul 7 – nordligste modul – strækningsmodul mod udfletning til Rudkøbing og Spodsbjer

Retur til Broløkke trinbræt præsentationen
Retur til Langelandsbanens Venner’s velkomstside

Skriv en kommentar

Annonce