Supplement til artiklen om bygningen af en DSB kort Ambulancevogn

DSB Ambulancevogn bygget af Steffen

I forbindelse med at finde informationer om bygning af den ambulancevogn, der blev bragt her på ”Spor 1 nyt” ( DSB kort ambulancevogn i spor 1, epoke III – Spor 1 NYT ) var der ingen tvivl om, at vognene havde forskellige mål. Men at antallet af fag vinduer i siden muligvis varierede, var lidt svær at finde rede på, da de eneste billeder af vognene nr. 12 og nr. 21, havde 4 fag vinduer i siden. Men skitsetegningerne i Driftsmaterielfortegnelsen (DRM) viste 3 fag vinduer foruden dobbeltdøren.

DSB Ambulancevogn
Kort ambulancevogn. 3 fags. tegning DSB DRM II 1942, tillæg til DRM 1938. (
Kilde: DRM II 42, tillæg til DRM I 1938.)

Men for at gøre forvirringen komplet, viste den lille skitsetegning på Hovedtegningen til de store Ambulancevogne, en kort ambulancevogn med 4 fag vinduer, beskriftet nr. 18 (gammelt nr. 18).

DSB Ambulancevogn
DSB Ambulancevogne, oprindeligt nummer, korte, HG 165b, OKT. 1915 med rettelse 8. DEC 1925.
(Kilde HG 165b, OKT 1915 med rettelse af 8. DEC 1925.)

For at undersøge dette, forsøgtes at finde billeder af vognene, efter de var udrangerede som ambulancevogne og anvendt som specialvogne til andre formål. Her var alle tegningerne i DRM og på internettets jernbanesider med 3 fagvinduer. Dog fandtes et billede af en Specialvogn med billede. Den havde 4 fag og var tidligere ambulancevogn nr. 22. Yderligere fik jeg tilsendt billeder fra Jens Bruun-Petersen/Ribe med mere dokumentation. Se billede herunder.

DSB Ambulancevogn
Ambulancevogn 14 Postbanegården 29.07.1960.
(Foto: JBP)

Ex. Ambulancevogn 14 opsat for Lysanlæg II ved Postbanegården på Godsbanegården i København. Bemærk at vognen er 3 fags og med udluftning over vinduerne. Foto Jens Bruun-Petersen den 29. juli 1960.

Altså, positiv ID på 5 vogne med 4 fag vinduer og dobbeltdør, nr. 12, 17, 19, 21 og 22, som modellen jo viste. Men hvad med den sidste halvdel?  Fra mit tidligere job anvendte jeg ofte luftfoto for identifikation. Dette måtte også kunne bruges vedr. jernbanerne. Heldigvis er der mange muligheder for dette i Danmark, Det Kongelige biblioteks luftfoto samling, Flyfotoarkivet og Arkiv Danmark m. fl. Altså ind og se på min liste over de korte ambulancevogne, hvor de havde haft hjemsted. Se herunder.

DSB Ambulancevogn
Som en lille update på den tidligere bragte beskrivelse af ambulancevognene.

Heldigvis havde Danmark luftfotografen Sylvester Hvid, der netop i min søgte tidsperiode lige før og efter den anden verdenskrig, gennemfotograferede Danmark. Altså Google byens station. Flere Hjælpe- og Ambulancetog kunne tyde. Men stor var overraskelsen, de havde alle ”kun” 3 fag vinduer i siden!!! Yderligere kunne ses hvilken oprangering disse tog havde. Og det passede nogenlunde med tidligere informationer.

DSB Ambulancevogn
Ambulancevogn 13, Korsør, 3 fag vinduer og dobbeltdør.
(Foto, udsnit af sylvest_nks_00455_11_10959x8166)

Korsørs Hjælpe- og Ambulancetog. Oprangeringen er fra venstre: Batterivogn-Ambulancepersonvogn- Ambulancevogn nr. 13 (usikkerhed med nummer, udlånt?)-Hjælpevogn C nr. 15 og ukendt postvogn rangeret af en litra F II. Kilde: Foto, udsnit af Sylvester hvis foto ”sylvest_nks_00455_11_10959x8166”.

Der var flere luftfotooptagelser, hvor Hjælpe- og Ambulancetogene kunne ses. Men på nogle var der ikke noget tog eller at en positiv identifikation var umulig. Herunder yderligere et udsnit af et foto medmulighed for at se oprangeringen.

DSB Ambulancevogn
Ambulancevogn 14, 3 fag vinduer og dobbeltdør. Masnedsund 1932 og Hjælpevogn C.
(Danmark set fra luften ID AE_00751.)

Masnedsund Hjælpe- og Ambulancetog, formentlig før åbningen af Storstrømsbroen i 1937. Oprangeringen er fra venstre: Sneplov-Kedelvogn-Ambulancepersonvogn-Ambulancevogn nr. 14-Hjælpevogn C nr. 14. Kilde, udsnit af foto: Danmark set fra luften ID AE_00751.tif.

På baggrund af den nye viden om, at halvdelen af de korte ambulancevogne var af 3 fags typen og med udluftning over vinduerne, er der herunder en ny skitsetegning, målmæssigt m.h.t. længde, højde og bredde som den tidligere bragte artikel om bygningen af en ”Kort Ambulancevogn”. Men nu altså 3 fags.

DSB Ambulancevogn
DSB Ambulancevogn, kort, 3 fags. 07-01-2024.
(Tegning SGD)

Tak til Jens Bruun-Petersen for hjælp med billeder og anden information.

God fornøjelse
Steff og Arne

Skriv en kommentar

Annonce