AHJ Eb 75 Postvogn

Som en helt naturlig forlængelse af Proinor.no’s program med vogne fra AHJ (Aalborg – Hadsund Jernbane / Hadsundbanen), der startede med rejsegodsvognen AHJ Em 78 (Bette Klavs), er der nu kommet en af banens kombinerede post- og rejsegodsvogne. Det drejer sig om tre-akslede AHJ Eb 75 (kan man kalde den for Store Klavs?).

Helt i Proinor.no’s vanlige stil, er her tale om et byggesæt primært bestående af forskellige tykkelser træfiner. Finer stykkerne er laserskåret og -graveret, hvilket sikre en flot model med mange fine detaljer.
Udover selve byggesættet, skal modelbyggeren selv leverer hjul, puffer, koblinger samt litreringer, for at færdiggøre modellen.

Selve byggeriet starter med at man limer de to bundplader sammen, og for at sikre at de sidder korrekt i forhold til hinanden, kan man (uden brug af lim) indsætte mellem væggen i de dertil beregnede slidser. Herefter males gulvet i den ønskede farve.

Mens bunden tørre, kan man passende male alle de indvendige vægge, samt begynde at male nogle af alle løsdelene til resten af vognen. Det vil speede det senere byggearbejde væsentligt op.

En af de ting der gør denne vogn meget speciel, er postafdelingen med arbejdsbord, bænk samt ikke mindst selve brevsorterings reolen. Netop derfor er det heldigt at det er en af de første ting der skal samles.

Lim og maling på postgavlen skal lige hærde lidt op inden vi kan gå videre med vognkassen, derfor kaster vi os straks over en anden af vognens særlige træk.
Her gælder det naturligvis bogien der skal sidde under vognens ene ende, i den anden ende er der kun en enkelt aksel!

Vi lægger ud med bogie siderne, der skal samles i flere lag, for at få det rette udseende.
De udvendige bogie sider af træ og indvendige bogie sider i kunststof, limes sammen med special lim/superlim. I mit tilfælde faldt valget på Karlsons Universalklister.
Før delene limes sammen sleb jeg lige kunststof delene lidt ru, for at give limen en bedre vedhæftnings evne. Resten af bogien samles, ligesom resten af byggesættet, med almindelig hvid (snedker) lim.

I ventetiden mens bogie siderne tørre, kan man passende samle hjulophængene, til den modsatte enden af vognen. Igen her er der tale om en flere lags konstruktion, som afsluttes med kunststof lejet på bagsiden, endnu et sted hvor man skal benytte speciallimen.

Mens undervognsdelene hærder op, tager vi fat på sidevæggene, hvor der skal monteres vindfang, hyldeknægte og sluttelig selve hylderne.

Mellem væggen limes fast på bundpladen, og delene til personalets pissoir males, samles og limes fast. Afslut dette byggetrin med montering af skydedøren i mellem væggen, her kan man frit vælge om den skal stå åbent, eller om den skal være lukket.

Sidevæggene og gavlene males på ydersiden, og samtidig males alle stolperne ser skal sidde udvendig på dem. Derefter male vindues rammerne, og de limes fast på siderne.
Herefter kan vinduesglassene monteres, og i de dertil graverede riller placeres tilklippede stykker pianotråd, der skal illustrere de tremmer der er for vinduerne. Enderne på pianotråden males samme farve som indersiden af vognen.

Næste punkt bliver samling af kukkasserne, der skal sidde på vognsiderne, ud for postrummet. Igen her er det en god ide at male delene først, både på yder- og indersiderne.
De færdige kukkasser limes på vognsiderne, hvorefter man kan pletmale kanterne.

Nu skal der virkelig ske noget markant, for det er blevet tid til at samle selve vognkassen, så man kan begynde at danne sig et godt indtryk af den færdige model!
Start med at lime siderne på bundpladen, og derefter limes gavlene på plads, så man får en både stabil og lige model.

Når vognkassen er hærdet op, lægges den om på hovedet, så man kan montere sidevanger og forstærkningsjernene langs disse. Sluttelig pålimes den langsgående tynde bund på sidevangerne, vær her opmærksom på at hakkerne til trinnene kommer til at sidde ud for hullerne i vognkassen, der hvor skyde døren senere skal monteres!

Med vognkassen omme på ‘ret køl’ igen, er det tid til at montere tagspærene, her skal de tre spær med huller i enderne placeres ned mod postrummet, de skal senere bære skinnen til skydedøren.

Skyde dørene samles af tre lag, når de er hærdet op, monteres de udefra med vindues ramme, og indefra med selve vindues glasset.

Skriv en kommentar

Annonce