Langelandsbanens Venner

Langelandsbanens Venner er en interesse gruppe, der prøver at genskabe forskellige miljøer fra den tidligere jernbane på Langeland. Miljøerne forsøges genskabt så naturtro som muligt inden for de rammer som pladsforholdene tillader det.

På nuværende tidspunkt arbejdes der på følgende dele af Langelandsbanen, der opbygges i modulform:
Rudkøbing Havn
Skrøbelev station
Østkurven
Udfletning
Spodsbjerg station
Broløkke trinbræt
Lidenlund vogndepot – et 2016 fænomen
Søndenbro station
Bagenkop station

Sideløbende med arbejdet på modulerne, bygger flere af gruppens medlemmer også modeller af det rullende materiel fra Langelandsbanen, her godt hjulpet på vej af byggesættene fra det norske modelbyggefirma Proinor.no, der tilbyder mange danske modeller her iblandt flere efter langelandsk forbillede. I toppen af denne side er det eksempelvis udgaverne M4 foran C22 og IB.

Lidenlund depot.

Lidenlund vogndepot

I forbindelse med Langelandsbanens Venner’s deltagelse i Spor1 Messen i Rolfhallen den 19. og 20. november, blev det nødvendigt at indsætte tre tomme moduler indeholdende Lidenlund vogndepot. Disse moduler var nødvendige, for at få sporplanen til at gå op, inden for de givne mål som vi fik stillet til rådighed, også selv om de ikke […]

Østkurven

Øst kurven

Øst kurven på Langelandsbanens Venner modulanlægget består af ialt ti moduler – to gange fire kurvemoduler delt af to lige moduler på midten. På den måde bliver kurven 300 centimeter ‘dyb’ og 840 centimeter bred. Kurven starter med udfletningen efter Skrøbelev station, hvorefter yderkurven går forbi Krogsbjerg station, for at ende ved udfletningen mod Spodsbjerg. […]

Udfletning

Lidt specielt for en privatbane, strakte Langelandsbanen sig over to strækninger. Dels ‘hovedstrækningen’ mellem Rudkøbing og Bagenkop, dels ‘sidestrækningen’ mellem Skrøbelev (4,1 km. fra Rudkøbing) og Spodsbjerg. I Skrøbelev stations østlige ende forgrenede banen sig, og i selve forgreningen lå en grusbelagt omstigningsperron, hvorefter sporene delte sig henholdsvis øst og syd over. På modulerne hos […]

Bagenkop station

Modulerne til afsnittet af ‘Langelandsbanens Venner’ der omhandler Bagenkop station, strækker sig indtil videre over otte moduler (modulerne måler hver 120 X 75 centimeter), og er anlagt med både spor, landskab og et stykke af Bagenkop havn. Den seneste tilføjelse bliver remise bygningen med det karakteristiske vandtårn. Nærbillede af drejeskiven på Bagenkop station, der er […]

Broløkke trinbræt

Broløkke trinbræt, strækker sig over syv moduler der dækker strækningen et stykke syd for Broløkke trinbræt, selve trinbrættet med sidespor, samt et kort stykke nord for trinbrættet og det var spydspidsen i spor1 / 1:32 projektet Langelandsbanens Venner.

Skriv en kommentar